دکتر منصور یوسفی فعال سیاسی تالش، به عنوان مشاور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب شد. شعارسال: طی حکمی از سوی دکتر سعید نمکی معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دکتر منصور یوسفی جولندان به عنوان مشاور او در امور میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد. منصور ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 14 اکتبر 2018  |  زمان: 02:18 ق.ظ  | شماره خبر: 24199