ایلنا: فریبرز سعیدی‌کیا افزود: با بهره برداری از این پروژه ها برای ۵۴۶ شغل ایجاد خواهد شد که ۱۹۵ اشتغال دائم و ۳۵۱ اشتغال موقت را شامل می شود. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 3 فوریه 2019  |  زمان: 00:57 ق.ظ  | شماره خبر: 41576