فرماندار شهرستان ماسال با تصریح بر اینکه روند عملیاتی پاکسازی ۳۸ کیلومتر از رودخانه های ماسال آغاز شده است از اجرای طرح های گردشگری در رودخانه های این شهرستان در سال های آتی خبر داد. شعارسال: فرماندار شهرستان ماسال با تصریح بر اینکه روند عملیاتی پاکسازی ۳۸ کیلومتر از رودخانه های ماسال آغاز شده است ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 9 آوریل 2018  |  زمان: 14:26 ب.ظ  | شماره خبر: 6162