امام جمعه رشت : برخی ها بجای ساز مخالف زدن ، برای خدمت به جامه و رفع مشکلات اساسی مردم تلاش کنند . ...
تاریخ مخابره: شنبه 12 اکتبر 2019  |  زمان: 02:15 ق.ظ  | شماره خبر: 55116