فرمانده لشکر عملیاتی سپاه قدس گیلان گفت: اگر کشوری مسلط بر دانش باشد، اما از اساس فرهنگ خود مطلع نباشد وابسته و دنباله‌روی کشورهای دیگر خواهد شد. " /> تجمع اعتراضی Archives | می شین | mishin

فرمانده لشکر عملیاتی سپاه قدس گیلان گفت: اگر کشوری مسلط بر دانش باشد، اما از اساس فرهنگ خود مطلع نباشد وابسته و دنباله‌روی کشورهای دیگر خواهد شد.

...
تاریخ مخابره: یکشنبه 14 آوریل 2019  |  زمان: 19:23 ب.ظ  | شماره خبر: 47715