رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان گفت: راه مقابله و خنثی‌کردن فتنه بزرگ ۸۸، عنایت خاصه خداوند و نقش راهبردی مقام معظم رهبری بود. " /> بین الملل Archives | می شین | mishin

رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان گفت: راه مقابله و خنثی‌کردن فتنه بزرگ 88، عنایت خاصه خداوند و نقش راهبردی مقام معظم رهبری بود.

...
تاریخ مخابره: دوشنبه 31 دسامبر 2018  |  زمان: 02:26 ق.ظ  | شماره خبر: 39861