بیش از ۲۷ هزار قطعه ماهی مولد استخوانی در کیاشهر صید شد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 10 آوریل 2019  |  زمان: 22:29 ب.ظ  | شماره خبر: 47555