عصای کاشف السلطنه در دست گردشگران چای از آن روزها که حاج محمدمیرزا کاشف السلطنه بذر چای را داخل عصا و یا به روایت دیگری به صورت گلدانی برای کشت به ایران اورد افزون بر یکصد سال می گذرد. شعار سال: اکنون باغهای چای گیلان نه تنها بعنوان کشتزار این برگهای سبز معطر که به جایی ...
تاریخ مخابره: جمعه 18 می 2018  |  زمان: 09:53 ق.ظ  | شماره خبر: 9385