وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان: رویکرد دیپلماسی ایران و آذربایجان توسعه اقتصادی مشترک را محقق کرد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 26 دسامبر 2018  |  زمان: 13:07 ب.ظ  | شماره خبر: 39186