۱۲ هزار و ۵۷۱ تن چای خشک ایرانی امسال صادر شد که ۵۱ درصد بیشتر از پارسال است. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 23 دسامبر 2018  |  زمان: 15:00 ب.ظ  | شماره خبر: 38544