برخورد اتوبوس با مغازه ای در لیسار تالش ۵ مصدوم برجا گذاشت. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 24 دسامبر 2018  |  زمان: 02:05 ق.ظ  | شماره خبر: 38596