فروشندگان سیار شهر رشت در بازارچه ها و پیاده راه فرهنگی این شهر ساماندهی خواهند شد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 2 ژانویه 2019  |  زمان: 01:20 ق.ظ  | شماره خبر: 40060