وزیر راه و شهرسازی امروز در نشسست دوجانبه وزاری ایران و جمهوری آذربایجان در آستارا از ساخت بزرگراه باکوی آذربایجان به آستارای ایران خبر داد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 26 دسامبر 2018  |  زمان: 13:08 ب.ظ  | شماره خبر: 39203