ایلنا: دوازدهمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای‌شهر رشت کلیات درآمدی شهرداری با رأی اعضا نهایی و مقرر شد برای تصویب نهایی به صحن شورا ارسال شود. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 18 فوریه 2019  |  زمان: 01:54 ق.ظ  | شماره خبر: 42325