شعار سال: مسعود نصرتی با اشاره به افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهرداری رشت در دو نقطه اظهار کرد : یکی از این مکان ها شهرداری رشت و دیگری مرکز کنترل ترافیک راهور استان است ‌که هر دو به هم متصل بوده و در ارتباط با یکدیگر خواهند بود. شهردار رشت با اشاره به تحلیل ترافیکی توسط ...
تاریخ مخابره: جمعه 16 فوریه 2018  |  زمان: 10:48 ق.ظ  | شماره خبر: 2084