فومن- استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ایجاد شائبه از سوی دشمنان در زمینه کارآمدی نظام و انقلاب اسلامی، تأکید کرد: تبیین و واکاوی دستاوردهای انقلاب اسلامی باید منصفانه انجام شود. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 10 فوریه 2019  |  زمان: 02:00 ق.ظ  | شماره خبر: 41881