پس از ارائه گزارش توسط آخرین کاندید تصدی شهرداری رشت در پنجاه و نهمین جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت برخی از اعضای شورا از صحن شورا خارج شدند و جلسه آبستراکسیون شد. شعارسال: پس از ارائه گزارش توسط آخرین کاندید تصدی شهرداری رشت در پنجاه و نهمین جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت برخی از اعضای ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 17 اکتبر 2018  |  زمان: 23:34 ب.ظ  | شماره خبر: 24616