به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ شامگاه چهارشنبه اعضای شورای منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان دیدار و گفتگو کردند.

دکتر ارسلان زارع در این دیدار ضمن تبیین انواع و اشکال مختلف حکومت گفت: بهترین نوع حکومت، حکومتی است که برگرفته از اراده و آرای مردم باشد که اصطلاحا به آن دموکراسی یا مردمسالاری گفته میشود.

وی افزود: ما این شکل از حکومت را در صدر اسلام نیز تجربه کردهایم؛ چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت نبی مکرم اسلام (س). نگاه مترقی و حاکی از احترام پیامبر به مقوله رأی و نظر مردم، نشان از حرمت و توجه ویژه آن حضرت به مردمسالاری داشت. بارها دیده شد که ایشان بر خلاف فکر و نظر خود، آرای اکثریت را میپذیرفت.

وی با بیان اینکه این نوع حاکمیت در گذر زمان با فراز و نشیبهایی مواجه بود، اما هیچگاه از بین نرفت، افزود: به سبب ذائقه مردم ایران در نفی حکومت سلطنتی و زور، حکام دیکتاتوری مثل محمدرضا پهلوی هم میکوشیدند تا با تاسیس احزابی مانند حزب رستاخیز، به حکومت خود رنگ و لعابی از مردمسالاری بدهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان ادامه داد: مهمترین عاملی که باعث سرنگونی دیکتاتوری پهلوی شد، خواست و اراده عامه مردم ایران برای برخورداری از حکومتی بود که برآمده از رأی مردم و مبتنی بر ایدئولوژی و پایهای باشد که با فطرت انسانی سازگاری داشته باشد و آن ایدئولوژی توحیدی بود؛ یعنی نفی استبداد و حکومت طاغوت.

وی تصریح کرد: نگاه مترقی دین نهتنها منافاتی با دموکراسی ندارد، بلکه مؤید مردمسالاری و حاکمیت رأی و نظر مردم است؛ همانگونه که در صدر اسلام و در هنگام خلافت حضرت علی(ع) مشاهده شد و ما این حقیقت را در هنگام شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی نیز دیدیم.

دکتر زارع افزود: در نخستین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم شاهد بودیم آنجایی که حضرت امام(ره) دستور شکلگیری شورای انقلاب اساسی برای تدوین پیشنویس قانون اساسی را میدهند، در همانجا حزب، تحزب و نگاه حاکمیتی مردم، در ارکان مؤثر حاکمیت تدوین و نهادینه میشود. فلسفه تأسیس و تشکیل حزب جمهوری اسلامی را نیز در همین راستا میتوان ارزیابی کرد.

وی با اشاره به فراز و نشیبهای مردمسالاری در سالهای پس از انقلاب گفت: بخشی از این فراز و نشیبها به دلیل نوع نگاه دولتها بود و بخشی هم متأثر از فضای دوره هشت ساله دفاع مقدس بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان گفت: بسیاری از موضوعاتی که در نهادینهشدن آرمانهای هر انقلابی، از جمله انقلاب اسلامی ایران نقش ایفا میکند، نیاز به شکلدهی و نهادسازی در سالهای ابتدایی پس از وقوع انقلاب است که به دلیل وقوع جنگ در کمتر از نوزده ماه پس از پیروزی انقلاب، عملا این فرصت طلایی برای نهادسازی و تقویت پایههای مردمسالاری از دست رفت؛ لذا آن بخشی که میتوانست به عنوان رکنی مؤثر در توسعه کشور، خصوصا در توسعه سیاسی نقش ایفا کند، با چالش جدی مواجه شد.

وی ادامه داد: بعد از پایان جنگ هم به سبب نیاز کشور به بازسازیها، دورهای هشت ساله را در دولت سازندگی مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تجربه کردیم که بخش زیادی از فکر و ذهن و منابع مصروف بازسازی کشور شده بود. در آن دوره، مطالبه عمومی هم بهسازی و آسفالت جادهها و توسعه شبکه برق و بازسازی مناطق جنگزده کشور بود.

دکتر زارع با اشاره به پیروزی سید محمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ گفت: با تشکیل دولت اصلاحات، فرصتی فراهم شد تا گامهایی توسط رییس دولتی برداشته شود که خودش عمیقا به مردمسالاری و شایستهسالاری اعتقاد داشت؛ از جمله شکلدهی و اجرای اصل معطل مانده قانون اساسی، یعنی شوراهای اسلامی که خودش یکی از مؤثرترین مکانیزمهای اعمال دموکراسی است.

معاون استانداری گیلان افزود: در دوره اصلاحات تلاش شد تا با اشاعه برنامههای توسعه سیاسی، تکثر، احترام به نظرات و سلیقههای مختلف ایرانیانی که در اقصی نقاط ایران و جهان زندگی میکنند، شرایطی فراهم شود که این مملکت متعلق به همه آنان باشد. این تعلق خاطر زمانی ایجاد میشود که همه به این نتیجه برسند که فکر و آرا و اندیشهشان میتواند با آزادی تمام و بدون لکنت زبان گفته شود؛ به همین خاطر است که دیدید در آن زمان، قانون احزاب تقویت شد، وزارت کشور محل رفت و آمدها، صدور مجوزها و برگزاری میتینگها و جلسات در سراسر کشور شد.

وی اظهار کرد: این احساس تعلق خاطر کردن، دو پیام مهم داشت؛ اول اینکه همه مردم احساس بهتری نسبت به نقشآفرینی در حاکمیت پیدا کردند؛ دوم اینکه کشورهای دیگر دنیا در عرصه بینالملل حس کردند که اگر روزی بعضی از مخالفین و معاندین نظام جمهوری اسلامی تبلیغ میکردند که دینداری نمیتواند با دموکراسی تجمیع شود، اینطور نیست. بلکه شکلی از حکومتداری میتواند وجود داشته باشد که در آن، میلیونها نفردر عین حال اینکه اعتقاد به توحید و وحدانیت باریتعالی دارند، میتوانند با نوع حاکمیتی که در سال ۵۸ انتخاب کردند، میتوانند در کنار هم آزادانه باشند و آرا، دیدگاهها و ارادهشان هم در حاکمیت تعیین کننده باشد.

دکتر ارسلان زارع ادامه داد: متاسفانه بعد از دوره اصلاحات، شرایط به گذشته بازگشت و در بعضی موارد سختتر از گذشته شد. به نحوی که رییس دولت وقت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و علنا به مردم گفت که اعتقادی به حزب و تحزب ندارد. در آن هشت سال یخبندان، تلاشها و پایمردیهای شما بود که نگذاشت چراغ توسعه سیاسی در کشور خاموش شود و یأس و ناامیدی بر مردم و جوانان مستولی شود.

وی افزود: در آن شرایط سخت که مردم هشت سال انسداد سیاسی را تجربه کردند، اما از صندوقهای رأی قهر نکردند و خرد جمعی نخبگان کشور باعث شد تا حول یکی از کاندیداها –دکتر روحانی- جمع شوند و دولت تدبیر و امید تشکیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به تنگناهای اقتصادی موجود گفت: امروز کشور درگیر تنگناهای ناشی از تحریمها است. دولت یازدهم اگرچه میراثدار تورم و رشد منفی اقتصادی بود، اما توانست شرایط را به خوبی مدیریت کند. در عرصه خارجی هم برجام دستاورد بزرگ دولت یازدهم بود. امروز اما در آمریکا فردی روی کار آمده که برجام را دچار چالش جدی کرده است.

وی ادامه داد: این چالش نباید ما را به ورطه ناامیدی بکشاند. به خصوص گروههای مرجع نظیر احزاب، نقش مؤثر و سازندهای در تقویت امید و روحیه مقاومت دارند. اگر ناامیدی بر مردم چیره شود، خواست معاندین محقق خواهد شد.

دکتر زارع گفت: امروز همه ما موظف هستیم که این یأس و ناامیدی را تبدیل به امیدواری کنیم. ما در استان هم به دنبال این امیدآفرینی هستیم و تاکیدات استاندار محترم مبنی بر تشریفاتزدایی، افزایش دیدارهای مردمی و حضور در جمع مردم، حضور مدیران در شهرستانها و… را به صورت جدی دنبال میکنیم.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات مهم است. شما احزاب با تشویق مردم و ایجاد نشاط سیاسی در جامعه و ما به عنوان مسئول، با تاکید بر اصل بیطرفی دولت و ایجاد فرصتهای برابر برای همه، میبایست زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم.

در این دیدار، اعضای شورای منطقه گیلان حزب اتحاد ملت، نظرات، دیدگاهها و دغدغههای خود را در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیتی با دکتر ارسلان زارع مطرح کردند.