شهردار رشت در راستای شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها برای نخستین بار کلیات بودجه پیشنهادی به شورا را اعلام عمومی کرد. به گزارش ایلنا از رشت، مسعود نصرتی با بیان اینکه کلیات بودجه شهرداری رشت برای نخستین بار در اختیار عموم شهروندان قرار گرفته است؛ گفت: در راستای شفاف سازی درآمدها و هزینه های شهرداری رشت، کلیات بودجه ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 7 فوریه 2018  |  زمان: 10:35 ق.ظ  | شماره خبر: 913   

شهردار رشت در راستای شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها برای نخستین بار کلیات بودجه پیشنهادی به شورا را اعلام عمومی کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، مسعود نصرتی با بیان اینکه کلیات بودجه شهرداری رشت برای نخستین بار در اختیار عموم شهروندان قرار گرفته است؛ گفت: در راستای شفاف سازی درآمدها و هزینه های شهرداری رشت، کلیات بودجه علاوه بر اعضای شورا در اختیار شهروندان و اتاق شکوفایی شهررشت نیز قرار گرفته است.

ارسال نظرات و پیشنهادات شهروندان به رئیس و نایب رئیس اتاق شکوفایی و کارگروه های تخصصی

شهردار رشت تصریح کرد: چنانچه هریک از صاحبنظران در خصوص کلیات بودجه نظری دارند می‌توانند نظرات سازنده خود را در اختیار رییس و نایب رییس اتاق شکوفایی و کارگروه های تخصصی اتاق شکوفایی شهرداری رشت قرار دهند و امکان تغییر کلیات بودجه در حین رسیدگی نیز وجود دارد.

تاکیدشهردار رشت بر ضرورت شفاف سازی نحوه درآمدزایی و هزینه کرد شهرداری

نصرتی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی نحوه درآمدزایی و هزینه کرد شهرداری به منظور اعتماد سازی عمومی و افزایش مشارکت های مردمی اظهار داشت: بودجه آینه تمام نمای تصمیمات و برنامه های شهرداری وشورای اسلامی شهر برای یکسال مالی در قالب اعداد و ارقام کمی است. لذا دامنه هزینه ها برای رسیدن به اهداف واجرای برنامه های از پیش تعیین شده اختیاری بوده ولی میزان تلاش و دستیابی برای انجام این وظایف و برنامه ها درگرو محدودیت درآمدها وسایر منابع تامین کننده اعتبارات است.

به همین منظور شهرداری رشت به منظور رفع نیازهای ضروری، عمومی و اجتماعی برنامه ریزی لازم را انجام داده تا این منابع محدود بین نیازهای نامحدود هزینه شود به نحوی که بتوانیم در حد متعادل در جهت خدمات رسانی به شهروندان گام برداریم و این پیام بودجه شهرداری است.

لایحه ۹۹۲ میلیارد تومانی بودجه شهرداری مرکز و مناطق در سال ۹۷ / بودجه با تجمیع سازمان ها ۱۰۶۲ میلیارد تومان است

وی افزود: لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری رشت با مبلغ ۹۹۲ میلیارد تومان اعم از مرکز و مناطق پنجگانه با ۱۰% رشد نسبت به بودجه سال گذشته با نسبت ۳۱ درصد جاری و ۶۹ درصد عمرانی و با تجمیع بودجه سازمانها به مبلغ ۱۰۶۲ میلیارد تومان در مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ تقدیم شورای محترم اسلامی شهر گردید.

خبر جدید  باکلان‌ها یقه توسکاها را گرفته‌اند

نصرتی با اعلام اینکه در بخش ساختاری بودجه سال ۹۷ تفاوت هایی با بودجه سالهای ماضی وجود دارد تصریح کرد: این تفاوت به این معنی است که درراستای ارزیابی عملکرد حوزه های متولی امور ، برای کلیه پروژه های عمرانی عناوینی چون درخواست کننده، مجری و بهره بردار تعریف شده تا پاسخگویی سریعتر و صریح تری را در همه حوزه ها شاهد باشیم .

شهردار رشت افزود: در بخش محتوا بودجه شهرداری رشت، شامل منابع و مصارف در بخشهای هزینه های جاری و عمرانی است که پیش بینی منابع بر اساس موارد ذیل صورت پذیرفته است:

۱-سیاستهای مالی واقتصادی دولت

۲- منابع وصول شده درآمد درسال یا سالهای قبل

۳- تجزیه و تحلیل وضعیت دوره های اقتصادی و تعیین همبستگی آنها با مقدار درآمد ها

۴-اظهارنظر و قضاوت کارشناسان

منابع درآمدی شهرداری رشت در سال ۹۷

شهردار رشت در ادامه به تحلیل منابع درآمدی پرداخت و گفت : این منابع در هفت طبقه دسته بندی می شوند.

نصرتی تصریح کرد : این درآمد ها شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (مستمر) بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان ، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری با مبلغی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی ۵۳ میلیارد تومان، اعانات هدایا و دارایی ها با مبلغی بالغ بر ۲۳۹ میلیارد تومان و سایر منابع تامین اعتبار با مبلغی بالغ بر ۳۲۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مصارف بودجه شهرداری رشت در سال ۹۷

وی در تحلیل مصارف نیز به تشریح آن در دو بخش بودجه جاری و عمرانی پرداخت و گفت: در بخش هزینه جاری در بودجه سال ۱۳۹۷ سعی شده است علی رغم افزایش قیمت ها از متورم شدن بودجه جاری شهرداری جلوگیری شود، هزینه های جاری شهرداری رشت به مبلغ ۳۱۲ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته که دلیل افزایش هزینه های جاری ، لحاظ هزینه رفت و روب و جمع آوری زباله از حوزه عمرانی به جاری بوده به این نحو که با کسر مبلغ مربوط به هزینه رفت و روب ، درصد افزایش هزینه های جاری نسبت به سال قبل حدود ۷ درصد میباشد.

خبر جدید  معارفه فرماندهان سپاه فقط در مساجد صورت می‌گیرد/ توانایی گیلان در حل مشکل کمبود برنج

هزینه های جاری شهرداری رشت

شهردار رشت هزینه های جاری را در ۴ فصل تقسیم بندی کرد و اظهار داشت: هزینه های جاری در ۴ فصل پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی تقسیم بندی شده است.

وی افزود : هزینه های پرسنلی شامل هزینه های حقوق و مزایای کارکنان، هزینه های اداری مانند هزینه ماموریت، هزینه آب و برق و گاز و تلفن، هزینه بیمه، هزینه خرید لوازم اداری، هزینه های سرمایه ای شامل هزینه خرید ساختمان، زمین، ماشین آلات و وسائط نقلیه و هزینه های انتقالی شامل کمک به سازمانهای وابسته و کمک به کتابخانه ها، کمک به اشخاص و موسسات عمومی و خصوصی، حقوق وظیفه بگیران، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، دیون و … خواهد بود.

پیشنهاد بودجه عمرانی در ۹ برنامه ، ۲۰ طرح و ۱۲۳ پروژه

 نصرتی از پیشنهاد بودجه عمرانی در ۹ برنامه، ۲۰ طرح و ۱۲۳ پروژه خبر داد و در این خصوص گفت: بودجه پیشنهادی عمرانی سال ۹۷ حدود ۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داده شده است .

برنامه های توسعه ای ۳۹ میلیارد، هدایت و دفع آبهای سطحی ۶۲ میلیارد و برنامه های بهبود عبور و مرور ۳۸۰ میلیارد تومان

شهردار رشت در معرفی برنامه های عمرانی نه گانه شهرداری رشت در سال ۹۷ اظهار داشت: برنامه ریزی توسعه شهری شامل سه طرح تملک املاک و اراضی و طرح مطالعاتی مسائل شهری و توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان، برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی با اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد تومان و برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری شامل ۶ طرح زیرسازی جدول کشی آسفالت، پیاده روسازی، احداث تقاطع همسطح و غیرهمسطح، احداث و تکمیل پارکینگ ها،خرید مینی بوس اتوبوس و قطعات یدکی و طرح بهبود عبور و مرور با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان است و نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد رشد داده شده است.

خبر جدید  موزه‌ای به قدمت تاریخ چای ایران

برنامه تاسیسات حفاظتی ۱۶ میلیارد، بهبود محیط شهری ۸۰ میلیارد و ایجاد اماکن ورزشی و توریستی ۶ میلیارد تومان

 نصرتی افزود: برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شامل سه طرح احداث و تجهیز مراکز آتش نشانی، طرح سیل بند و سیل برگردان و طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی است. برنامه بهبود محیط شهری شامل دو طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز، کمربند سبز حاشیه خیابان ها، درختکاری معابر و همچنین احداث مراکز انباشت زباله و بازیافت زباله و دفن جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان است. ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی فرهنگی و توریستی از دیگر برنامه های مدنظر است که از مهم ترین این پروژه ها احداث ورزشگاه سلیمانداراب است و قریب به ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری۲۹ میلیارد به منظور خرید، احداث و تکمیل ساختمان های اداری

وی در ادامه گفت: برنامه ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری شامل طرح خرید، احداث و تکمیل ساختمان های اداری و همچنین احداث سرویس‌های بهداشتی، جمعا به مبلغی حدود ۲۹ میلیارد تومان است. طراحی و ساخت ساختمان مرکز کنترل ترافیک و خرید و تجهیز ساختمان های شهرداری مناطق دو و سه در این بخش قرار داد.

ایجاد تاسیسات درآمدزا ۱۱ میلیارد و هزینه های پیش بینی نشده و دیون ۵۵ میلیارد تومان

شهردار رشت برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا شامل طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی با مبلغ نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان را از دیگر برنامه های بودجه ۹۷ عنوان کرد و در پایان گفت: برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون آخرین بخش مصارف خواهد بود که اعتباری حدود ۵۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

0/5 (0 نقد و بررسی)
کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

برچسب ها :

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.